Ashtanga yoga

Du kanske har någon gång undrat vad Ashtanga yoga är och på vilket sätt den skiljer sig från andra yogastilar? Denna yogaform betonar styrka, flexibilitet och disciplin. Så med andra ord om du är ute efter att bli mer rörlig, starkare och fokuserad så är detta en av yogastilarna för dig.

Är du å andra sidan mer intresserad av att jobba med din rörlighet, du kanske är väldigt stel och har ont i ryggen, så är bland annat Yin Yoga ett bra och lättare alternativ att börja med.

Fördelar med Ashtanga

Ashtanga yoga erbjuder ett rad olika både fysiska och mentala fördelar:

 • Ökad styrka, flexibilitet och uthållighet
 • Förbättrad balans och koordination
 • Minskad stress och ångest
 • Ökat mentalt fokus och ökad koncentration
 • Förbättrad andning och andningsfunktion
 • Ökad mindfulness och medvetenhet
 • Förbättrad immunfunktion och allmän hälsa

Bakgrund till Ashtanga yoga

Tirumalai Krishnamacharya började under 1900-talet att utveckla ett yogasystem som kombinerade traditionella hathayogaställningar med synkroniserad andning och rörelse. Ett system som skulle senare bli känt som Vinyasa yoga.

Pattabhi Jois in front of KPJAYI in Mysore, India 2006
Pattabhi Jois in front of KPJAYI in Mysore, India 2006 Foto: Magnolia Zuniga Licens: Wikimedia Commons

Sri K. Pattabhi Jois, en indisk yogi, även elev till Krishnamacharya, kom så småningom att utveckla Ashtanga vinyasa yogastilen. Han var en av de mest betydande indier som tillsamans med B.K S. Yyengar och bidrog till att etablera den moderna versionen av yoga under 1900-talet och som finns än idag.

Efter att ha börjat studera för Krishnamacharya under slutet på 1920-talet började Jois undervisa egna elever i Mysore, Indien, med hjälp av det yogasystem som han hade lärt sig av Krishnamacharya som hans assistent.

Ashtanga-yogan som Jois skapade, är en specifik sekvens av positioner som eleverna skulle praktisera i en bestämd ordning, där varje position byggde på den föregående. Han delade in övningen i sex serier, var och en med olika fokus och svårighetsgrad.

Denna yogastil är mer fysiskt krävande, dynamisk och en av de mest populära yogastilarna i väst. Pattabhi Jois sägs ha aldrig missat en dags undervisning på 70 år. Han kunde hinna med att undervisa hundratals elever per dag. Men med tanke på att han sägs ha börjat klasserna redan klockan 5 på morgonen, ter sig inte detta som omöjligt. Han höll kurser ända fram tills sin död vid 93-års ålder.

Ashtanga blev populär på 1970- och 1980-talen, då västerlänningar började resa till Indien för att studera med indiska yogalärare, bland annat Jois. Han fortsatte dock att undervisa och främja Ashtanga yoga fram till sin död 2009 och anses fortfarande som moderna yogans fader.

Skillnader mellan Ashtanga yoga och andra yogastilar

Du har säkert hört ordet Ashtanga Vinyasa yoga. Ashtanga är en form av Hatha yoga men fokus hos Ashtanga ligger mer på att synkronisera rörelserna med andningen. Att skapa ett flöde mellan dessa två och komma in i en meditativ fas. Vinyasa innebär att eleverna hoppar fram och tillbaka (vinyasa) mellan olika ställningar (asanas) samtidigt som de synkroniserar rörelserna med andningen.

På så sätt blir sekvensen mer som en dansform med ett flöde mellan asanas. ”Ashtanga yoga är 99 procent praktik och 1 procent teori”, sägs Pattabhi Jois har yttrat. Han menade på att övningen är nummer ett i att lyckas med yoga.

Även om det är väldigt många som lär ut Ashtanga är det ytterst få lärare som har kommit så pass långt att de har lyckats genomföra alla sex delar. Det är endast i dessa fall det går att bli certifierad för att undervisa Ashtanga Yoga på den högsta nivån.

För de flesta räcker det dock gott och väl att hitta en rutin på att utöva yoga 2-3 gånger i veckan för att märka skillnad efter någon månad. Det är ytterst sällan några klasser i Sverige berör serie nummer 2.

De flesta som utövar yoga har lockats av fysiologiska hälsofördelar som olika former medför. Pattabhi Jois lärde meditation och andningstekniken Pranayama endast till avancerade elever efter flera års hängiven praktik.

Ashtanga yogans åtta grenar

Ashtanga yoga अष्टाङ्गयोग som på sanskrit grovt översatt betyder ”yogans åtta grenar”  bygger på åtta delar av en enhet, som Patanjali beskrev i sina Yoga Sutras. Dessa åtta grenar är:

1. Yamas: Yogans första gren är yama och hänvisar till etiska principer och beteende. De fem yamas är:

 • ahimsa icke våld
 • aparigraha icke anknytning
 • asteya att inte stjäla
 • brahmacharya återhållsamhet även celibat
 • samt satya sanning

2. Niyama: Den andra grenen avser självdisciplin och andliga observationer. De fem niyamas är:

 • saucha renlighet
 • santosha nöjdhet
 • svadhyaya självstudier
 • tapas åtstramning
 • och Ishvara pranidhana överlämnande till en högre makt

3. Asana: Det är ett ord som du har säkert hört ofta, avser fysiska ställningar. Ashtanga omfattar en specifik sekvens av ställningar som praktiseras i en bestämd ordning.

4. Pranayama: Yogans fjärde gren är pranayama, andningskontroll. I Ashtanga används specifika andningstekniker för att synkronisera andning och rörelse.

5. Pratyahara: avser tillbakadragande av sinnena. Utövare lär sig att fokusera sin uppmärksamhet inåt och tystar yttre distraktioner.

6. Dharana: är koncentration. Yogisar lär sig att fokusera sin uppmärksamhet på en enda punkt, vilket utvecklar mentalt fokus och klarhet.

7. Dhyana: meditation. Ashtanga yoga omfattar både sittande och rörliga meditationsövningar.

8. Samadhi: Yogans åttonde  och sista gren är samadhi och avser ett tillstånd av andlig upplysning eller förening. Genom Ashtanga strävar utövarna efter att nå ett tillstånd av samadhi, förening med det gudomliga.

Vad du bör tänka på innan du börjar med Ashtanga

Det är är en fysiskt krävande yogastil som som kommer att hjälpa dig öka din styrka, flexibilitet och uthållighet. Det underlättar om yogalokalen eller rummet där du kommer att utföra asans utförs i något varmare rum för att hjälpa kroppen att mjuka upp. Du bör undvika att äta tyngre mat en timme innan yogan.

Ashtanga  börjar med en serie solhälsningar, följt av en bestämd sekvens av stående ställningar, sittande ställningar och en avslutande sekvens med inversioner och ryggböjningar.

Du bör hålla fem andetag i varje ställning innan du går vidare till nästa ställning. Det kommer i sin tur att hjälpa dig öka ditt mentala fokus, bli mer medveten i dina rörelser och mer effektivt bygga upp din styrka och flexibilitet i kroppen.

I början kommer det vara svårt att tänka på andning men ju mer du övar och lär känna din kropp och olika asanas kommer det att vara lättare att samtidigt fokusera på andningen.

Ashtangayoga lärs traditionellt ut i en klass i Mysore-stil, där eleverna övar sekvensen i sin egen takt under ledning av en lärare. Läraren ger praktiska justeringar och vägledning, men eleverna förväntas memorera sekvensen och öva den på egen hand.

Ashtangayoga betraktas ofta som en ”puristisk” form av yoga, med en strikt efterlevnad av den traditionella sekvensen och filosofin. Det finns dock många varianter av Ashtanga yoga som innehåller modifieringar och anpassningar för att göra övningen mer tillgänglig för olika kroppar och erfarenhetsnivåer. En bra lärare i Ashtanga har flera års av egen praktisering av yoga förutom flera yogautbildningar och kan anpassa klassen efter både nybörjare och mer avancerade yogisar.

Ashtanga första serien

Ashtanga Yoga sekvens, första serien. Foto och licens Ryan Spielman
Ashtanga Yoga sekvens, första serien. Foto och licens Ryan Spielman

Ashtanga yoga en unik och kraftfull yogaform som erbjuder ett strukturerat och disciplinerat tillvägagångssätt för fysisk, mental och för de som söker även andlig omvandling.

Även om den kanske inte passar alla, kan den vara ett kraftfullt verktyg för dem som är villiga att engagera sig i praktiken och omfamna dess filosofi och läror. Oavsett om du är en erfaren yogi eller nybörjare erbjuder Ashtanga-yoga en rik och givande väg till ett antal fysiska och mentala upptäcker.

Avslutningsvis

Som med alla former av yoga är det viktigt att närma sig alla stilar med tålamod, nyfikenhet och respekt för din kropp och dess gränser. Ashtangayoga kan vara en utmanande och intensiv övning, men med konsekvent och regelbunden träning kan den också vara otroligt givande.

Källor och relaterat: 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tirumalai_Krishnamacharya
The Guardian: K Pattabhi Jois Obituary

Artiklar

Artiklar om yoga

Rulla till toppen