Yoga Nidra

Yoga Nidra är en yogateknik och en form av meditation som brukar kallas för ”yogisk sömn”. Det är en yogastil för djup avslappning som syftar till att balansera kroppen och sinnet genom att skapa en medvetenhet i det undermedvetna tillståndet mellan vakenhet och sömn. Det är viktigt att notera att Yoga Nidra inte är en fysiskt ansträngande praxis som traditionell asana (yogapositioner), utan snarare en metod för djup avslappning och meditation.

Denna yogastil härstammar från tantriska traditioner och är en kraftfull teknik där du lär dig att medvetet slappna av. I Yoga Nidra uppnås fullständig avslappning genom att förbli medveten, då sömn inte anses väggen till en sann avslappning. Med andra ord så är Yoga Nidra tillstånd av dynamisk sömn.

Syftet med denna yogastil är att skapa en djup avslappning på alla nivåer; fysiskt, mentalt och emotionellt. Det bidrar till att släppa spänningar, balansera det autonoma nervsystemet, öka självmedvetenheten och främja inre lugn.

Bakgrund till Yoga Nidra

Yoga Nidra har sina rötter i den gamla yogiska traditionen och har sedan dess utvecklats och anpassats för den moderna livsstilen. Termen ”Yoga Nidra” härstammar från sanskrit och består av två ord: ”yoga” som betyder förening och ”nidra” som betyder sömn.

Ursprunget kan man hitta i de äldsta yogiska skrifterna, särskilt i de texter som kallas Upanishaderna, som är en del av den vediska litteraturen. Dessa texter, som hittills är några av de äldsta skrifterna inom indisk filosofi och andlighet, innehåller principer och tekniker för meditation och insikt.

Swami Satyananada Saraswati
Swami Satyananada Saraswati Foto: Graether, CC BY-SA 4.0

En central figur inom utvecklingen av Yoga Nidra har varit Swami Satyananda Saraswati (1923–2009), en framstående yogalärare och grundare av Bihar School of Yoga i Indien. Han studerade under sin guru Swami Sivananda Saraswati och blev en förespråkare för Yoga Nidra som en kraftfull metod för avslappning och inre tillstånd.

Yoga Nidra, Swami Satyananda Saraswati
Yoga Nidra, Swami Satyananda Saraswati

Swami Satyananda Saraswati förfinade och systematiserade tekniken för Yoga Nidra och introducerade den för en bredare publik. Han skrev boken ”Yoga Nidra” år 1963, där han presenterade principerna och praktiken för Yoga Nidra i detalj. Boken blev en klassiker och blev ett viktigt referensverk för dem som var intresserade av att lära sig och utforska Yoga Nidra.

Under 1900-talet spreds den över hela världen genom Satyananda Saraswatis arbete och Bihar School of Yoga. Många yogalärare och utövare inspirerades av hans undervisning och började inkludera Yoga Nidra i sina klasser.

Idag har den blivit en populär och erkänd teknik för avslappning och meditation. Det används inte bara inom yogasamhället, utan också inom terapeutiska och medicinska sammanhang för att främja fysisk och mental hälsa. Forskning har också genomförts för att undersöka dess fördelar och effekter på olika områden, inklusive sömn, stressreduktion och ångesthantering.

Genom åren har olika variationer och tillvägagångssätt av metoden utvecklats, men grundläggande principer förblir desamma – att nå ett tillstånd av djup avslappning och närvaro för att utforska det undermedvetna och uppnå inre frid och självmedvetenhet.

Tekniker

Under en session ligger man bekvämt på en yogamatta eller i en avslappnad position med ögonen slutna. Genom guidning och instruktioner leds personen genom olika steg och visualiseringar för att släppa spänningar, minska stress och främja avkoppling.

En typisk klass består av att leda medvetenheten genom olika aspekter av kroppen, andningen, känslor och tankar. Det kan också inkludera visualiseringar, affirmationer och utforskning av subtila energicentra i kroppen, kända som chakran.

Den har visat sig ha många fördelar, inklusive minskad stress, förbättrad sömn, ökad kreativitet, förbättrad koncentration och en känsla av inre lugn. Det har också använts som en terapeutisk teknik för att minska ångest och depression samt hjälpa till i rehabiliteringsprocessen.

Det bästa sättet att utforska denna yogaform är att delta i guidade sessioner ledda av en kvalificerad yogainstruktör eller använda inspelningar och guidade meditationer som är specifikt utformade för detta. Genom regelbunden praktik kan man uppleva fördelarna med djup avslappning, inre uppvaknande och en ökad känsla av välbefinnande.

Som en praxis för inre resa och djup avkoppling fortsätter Yoga Nidra att locka människor som söker stresslindring, personlig utveckling och en djupare förståelse för sig själva och sin omgivning.

Artiklar

Artiklar om yoga

Rulla till toppen