Hatha yoga

Hatha yoga är vid sidan om Ashtanga yoga, fortfarande en av de mest populära yogastilarna i väst. En dynamisk yogaform som med hjälp av fysiska övningar, asanas och andningskontroll pranayama, kommer att hjälpa dig öka din styrka, flexibilitet och närvaro.

Stående asanas var trots vad många tror, inte en del av den tidiga yogatraditionen. Det var för några hundra år sedan som stående ställningar introducerades, då yogisar insåg deras fysiska fördelar, men menade på att de hade mindre energimässig inverkan jämfört med sittande, liggande och inverterade ställningar.

En annan relativt ny utveckling inom yogan är vinyasaflödet, en kontinuerlig flödesrörelse som sammanfogar olika ställningar med andningen. Den här träningsformen uppstod också för cirka 100 år sedan.

Mål med Hatha yoga

Under hela sin utveckling har Hathayogan haft ett konsekvent mål: att uppnå ett enhetligt medvetande. Gamla yogatexter betonade rening, styrka, lugn, stabilitet, utvidgad uppfattning och upplysning som mål för Hatha yoga.

Den används idag som ett terapeutiskt kompletterande behandling för olika åkommor som ryggsmärtor, stressrelaterade problem, sömnstörningar och depression. Långsamma rörelser och medveten andning kan minska både smärta och stress.

Bakgrund till Hatha Yoga

Hathayogans historia kan spåras tusentals år tillbaka till de gamla yogatexterna och traditionerna i Indien. Redan på 1000-talet utvecklade en hindu yogi, Gorakhtnath ett yogasystem som fokuserade på fysiska ställningar och andningsövningar.

Det var utformat för att rensa kroppen och sinnet och med hjälp av ritualer, mantran och olika texter såsom Yajurveda, Rigveda, osv., så småningom kunna uppnå ett högre medvetandetillstånd.

Hatha Yoga Pradipika Foto: Sanja R. Juric
Hatha Yoga Pradipika Foto: Sanja R. Juric

Hatha Yoga Pradipika innehåller de viktigaste principerna inom Hatha Yoga från 1400-talet.  Det är ett system av fysiska övningar, andningsövningar och meditationstekniker med syfte att nå balans, styrka och inre lugn.

världskongressen för religioner som hölls i Chicago 1893 höll Swami Vivekananda en föreläsning om yoga. Det var inte långt efter denna tal som den moderna yogans tid säg ha börjat.

Olika skolor som undervisade Hatha etablerades redan i början av förra århundradet. Yoga Institute i Mumbai och Krishnamacharya School i Mysore är två av dessa.

Lärjungar till Krishnamacharya som Indra Devi, T.K.V. Desikachar, Sri K. Pattabhi Jois och B.K.S. Iyengar fortsatte att utveckla sina egna tolkningar av hatha yoga och kom på sitt sätt att bidra till det enorma intresset för yogan i världen.

Fördelar med Hatha Yoga

1. Fysisk hälsa

Genom att utföra olika asanas stärker du musklerna i kroppen, ökar rörligheten och förbättrar kroppshållningen. Det kan också hjälpa till att lindra spänningar och smärta i kroppen.

2. Stressreducering

Olika andningsövningar att vara närvarande i kroppen och fokusera på de positioner som genomförs, kan hjälpa till att minska stress och ångest. När du fokuserar på din andning och rörelserna kan du sträva efter att slappna av och vara närvarande i ögonblicket.

3. Förbättrad koncentration och fokus

Genom att praktisera hatha yoga, det vill säga lägger fokus på din andning och rörelser, lär du dig samtidigt att vara närvarande i övningen och uppmärksam på kroppens rörelser och din andning. Det i sin tur om det utövas regelbunden kan smitta av på andra delar av din vardag.

4. Ökad energi

Yogaövningar i kombination med rätt andningstekniker syresätter hela kroppen och ökar blodflödet. Det i sin tur ökar din energi, vilket resulterar i att många upplever att de känner sig mer energiska och pigga efter en yogaklass.

Asanas

Hathayogan omfattar vanligtvis en sekvens av fysiska ställningar, eller asanas, som hålls under en viss tid. Det finns ett tydligt syfte bakom varje asanas och inte minst i vilken ordning dessa utförs. Tanken är att sträcka ut och stärka olika delar av kroppen i en speciell följd.

Förutom de fysiska ställningarna omfattar hathayogan även pranayama för att reglera andningen och lugna sinnet.

Hathayogapositioner Hathayogan omfattar ett stort antal olika positioner, från mjuka sträckningar till mer utmanande inversioner och balanser. Några av de vanligaste Hatha-yogapositionerna är följande:

 • Sun Salutation A and B

  Downward-facing dog
  Downward-facing dog
 • Downward-facing dog
 • Warrior I and II
 • Tree pose
 • Crow pose
 • Half moon pose
 • Headstand
 • Plank pose
 • Chaturanga
 • Cobra pose

Hathayogapositioner kan modifieras för att passa den enskilde utövarens behov. Rekvisita som block, remmar och bolster kan användas för att hjälpa till med inriktningen och fördjupa sträckningarna. Du bör aldrig jämföra dig själv med andra utan lyssna på din kropp och var du befinner dig fysiskt och mentalt.

Hathayogaklasser har vanligtvis ett långsammare tempo än andra yogaformer, med fokus på att utföra positionerna rätt och med fokus på andningskontroll. Klasserna kan innehålla en kombination av fysiska ställningar, andningstekniker och meditation.

Hatha passar både nybörjare och erfarna yogisar Många yogaföretag och gym erbjuder Hathayogaklasser, och det finns också en stor mängd onlinekurseer och möjlighet till privata yoga lektioner både digitalt och fysiskt.

Hathayoga är en yogaform som kan gynna alla i alla åldrar och på alla konditionsnivåer. Med sin betoning på fysiska ställningar, andningstekniker och meditation kan den förbättra din flexibilitet och styrka, minska stress och ångest, förbättra sömnkvaliteten och främja det allmänna välbefinnandet.

Artiklar

Artiklar om yoga

Rulla till toppen