Restorative yoga

Restorative yoga är en avkopplande och läkande form av yoga som fokuserar på djup avslappning och återhämtning av kroppen. Genom att använda stödjande tillbehör som bolster, filtar och block och hålla positioner under längre tid, ger restorative yoga kroppen möjlighet att vila och återhämta sig. Det främjar läkning, minskar spänningar i musklerna, ökar cirkulationen och förbättrar flexibilitet.

Bakgrund

Restorative yoga har sina rötter i den traditionella yogafilosofin och utvecklades på 1970-talet av den amerikanska yogaläraren Judith Hanson Lasater. Lasater var inspirerad av den terapeutiska potentialen i yoga och skapade en metod som skulle främja avslappning och återhämtning för alla, oavsett ålder eller fysisk förmåga.

Fördelar med Restorative yoga

Restorative yoga är en effektiv metod för att minska stressnivåer. Genom att stanna i lugna och bekväma positioner under längre tid aktiveras det parasympatiska nervsystemet, vilket främjar kroppens naturliga återhämtningsrespons. Detta kan leda till minskad ångest, förbättrad sömn och ökad förmåga att hantera stress.

Djup avslappning

Den fokuserar också på att släppa spänningar och slappna av i kroppen på djupet. Genom att använda stödjande tillbehör som bolster, block och filtar, kan man skapa en bekväm miljö där muskler och bindväv får möjlighet att slappna av fullständigt. Vilket främjar fysisk och mental återhämtning samt ökar kroppens förmåga att läka och regenerera sig själv.

Restorative yoga med bolster.
Restorative yoga med bolster. Foto: Yan Krukau. Licens: Pexels

Förbättrad flexibilitet och kroppskännedom

Genom att stanna längre tid i varje position, får man tid att utforska kroppens gränser och öka flexibiliteten på ett säkert och kontrollerat sätt. Restorative yoga uppmuntrar också till närvaro och medvetenhet om kroppens signaler och behov

Balanserad energi

Genom att skapa balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, hjälper denna yogastil till att harmonisera kroppens energiflöde. Det kan öka vitaliteten, förbättra koncentrationen och främja en känsla av inre lugn och balans.

Studier och Forskning

Restorative yoga har fått ökad uppmärksamhet inom vetenskaplig forskning på senare år. Studier har visat positiva effekter av restorative yoga på olika områden, inklusive stresshantering, sömnkvalitet, smärtlindring och emotionell hälsa.

En av studierna som genomfördes vid Harvard Medical School undersökte effekterna av restorative yoga på sömnkvalitet hos personer med sömnstörningar. Resultaten visade att deltagarna upplevde förbättrad sömn, minskad insomni och ökad total sömntid efter att ha deltagit i en restorative yogaprogram under åtta veckor.

När det gäller smärtlindring visade en pilotstudie publicerad i Pain Management Nursing att restorative yoga kan vara en effektiv komplementär behandling för personer med kronisk smärta. Det bidrar till att minska smärtnivåerna, förbättra rörelseomfånget och öka självrapporterad livskvalitet.

Tekniker inom Restorative Yoga

Nedan hittar du ett antal positioner som används inom denna yogastil. Det finns ett brett utbud av restorative yoga positioner att utforska och välja mellan. Dessa kan variera beroende på olika yogalärare.  Du kan hitta en hel del videos som kan hjälpa dig börja med Restorative yoga om du inte har möjlighet att ta dig till en fysisk klass.

Nedan kan du titta på 11 minuters video med Alexia K Yoga, som visar några enkla övningar som du kan börja med redan idag.

Supported Child’s Pose

I denna position används en bolster eller kudde för att ge stöd för överkroppen när man ligger i knäböjposition. Detta främjar avslappning i ryggen och axlarna samtidigt som man sträcker ut och öppnar höfterna.

Legs Up The Wall Pose

I denna position ligger man på ryggen med benen mot en vägg eller ett stöd. Detta hjälper till att främja cirkulationen, minska svullnad i benen och ge en känsla av lätthet och avslappning i hela kroppen.

Supported Heart Opener

Här använder man en bolster eller block under övre delen av ryggen för att skapa en försiktig bakåtböjning och öppna upp bröstet. Det frigör spänningar i bröstet och axlarna, samtidigt som det stimulerar hjärtchakrat och främjar känslor av kärlek och medkänsla.

Reclining Bound Angle Pose

Denna position utförs genom att man ligger på ryggen och placerar fotsulorna mot varandra med knäna böjda åt sidorna. Användning av bolster eller kuddar under knäna och längs kroppen ger stöd och hjälper till att öppna höftområdet samt främja avslappning.

Supported Savasana

Savasana, eller avslappningspositionen, görs här med hjälp av stödjande rekvisita såsom bolster, filtar och ögonkudde. Detta gör att kroppen kan vila fullständigt och slappna av djupt, samtidigt som sinnet får utrymme att bli stilla och lugnt.

Artiklar

Artiklar om yoga

Rulla till toppen