Yogastilar

Yoga är en uråldrig praktik som har utvecklats under tusentals år. Idag finns det många olika yogastilar som har vuxit fram ur olika traditioner. Varje stil erbjuder ett unikt tillvägagångssätt för fysisk kondition, mental klarhet och andlig tillväxt.

Vilken yogastil som passar dig kan du endast upptäcka om du vågar ta steget och testa. Det finns otaliga yogastudios och gym som erbjuder olika yogaklasser. Det är bra att testa så många som möjligt, för alla yogalärare har sin olika stil och varierande grad av erfarenhet och utbildning.

Yoga kan praktiseras av alla! Även om många har en uppfattning om att det krävs en viss fysiologi för att utöva yoga, så bör man snarare se yoga som en upptäcksresa. En resa som kan förutom ökad flexibilitet, styrka och balans i kroppen samtidigt bli en väg till inre stillhet, medvetenhet och personlig utveckling.

Yogastilar. Foto: Jan Krukau Licens: Unsplash

Olika Yogastilar

Det finns många olika yogastilar. Vi kommer att ta upp endast en bråkdel av dessa, flera av dessa mer kända och populära än andra.

Hatha Yoga

Det är den mest utbredda yogastilen i världen. Det är en mild, långsam form som fokuserar på fysiska ställningar och andningstekniker. Den är utmärkt för nybörjare och de som vill förbättra sin flexibilitet, balans och styrka. Det är en form som omfattar en mängd olika yogapositioner (asanas), andningsövningar (pranayama) och tekniker för att balansera kropp och sinne.

Fokus ligger i att skapa stabilitet, styrka och flexibilitet i kroppen genom att utföra olika asanas. Det inkluderar både stående, sittande, liggande och omvända positioner som sträcker och stärker olika muskelgrupper. Hatha yoga fokuserar också på justering av kroppen (eng. body aligment) och användning av andningen för att stödja och stärka varje position.

Utöver asanas betonar Hatha även andningskontroll (pranayama) för att öka kroppens energi och skapa inre lugn och klarhet. Genom att medvetet reglera andningen kan man påverka nervsystemet och skapa en djupare känsla av närvaro och avkoppling.

Hatha yoga praktiseras ofta i ett lugnt tempo med fokus på att vara närvarande i kroppen och i ögonblicket. Det är en praxis som uppmuntrar till att lyssna på kroppens signaler och att anpassa positionerna efter individuella behov och begränsningar.

Läs mer om Hatha Yoga

Vinyasa Yoga

Vinyasa är en mer dynamisk form av yoga som kopplar samman rörelse med andning. I en vinyasaklass går eleverna igenom en sekvens av ställningar och rör sig från en till nästa med varje inandning och utandning. Det är utmärkt för dem som letar efter ett mer utmanande klass och en känsla av flyt i sin praktik.

I Vinyasa strävar man efter att skapa en kontinuerlig rörelse genom att sammanfoga olika asanas (positioner) till en sammanhängande sekvens. Varje rörelse koordineras med en specifik andning, vanligtvis en mjuk och djup andningsteknik som kallas ujjayi-andning.

Det finns ingen fast sekvens i Vinyasa, vilket ger yogaläraren frihet att skapa egna unika klasser och anpassa dem till elevernas behov och nivåer. Detta gör att Vinyasa yoga kan variera mycket från en klass till en annan och ge en känsla av kreativitet och variation.

En typisk Vinyasa klass kan inkludera solhälsningar (sun salutations) som en viktig del av uppvärmningen, följt av en serie av yogapositioner som utförs i en flytande och sammanhängande rörelse. Det kan även inkludera stående, sittande, liggande och omvända positioner.

Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga är en de fysiskt krävande yogastilar som följer en specifik sekvens av asanas. I en Ashtanga klass rör sig eleverna genom en fast serie av ställningar och håller varje i fem andetag innan de går vidare till nästa. Ashtanga är utmärkt för dig som vill bygga upp styrka, flexibilitet och uthållighet.

Den består av sex olika serier av asanas, där varje serie bygger på den föregående och blir gradvis mer avancerad. Den första serien, kallas också Primary Series, är den grundläggande och fokuserar på att stärka kroppen och rena den genom att öppna upp energikanalerna. De flesta yogaklasserna i Sverige håller sig till första serien.

I Ashtanga följer utövarna en fast sekvens av positioner som utförs i en specifik ordning, samtidigt som man koordinerar varje rörelse med en specifik andningsteknik, ujjayi-andning. Detta skapar en intern värme som hjälper till att rena kroppen och främja fokus och koncentration.

Mysore Ashtanga Yoga Foto: Nemonoman, Public domain, via Wikimedia Commons
Mysore Ashtanga Yoga Foto: Nemonoman, Public domain, via Wikimedia Commons

Traditionellt praktiseras Ashtanga i Mysore-stil, vilket innebär att varje elev utför serien i sin egen takt under instruktörens övervakning.

Yogaläraren ger individuell vägledning och justeringar för att hjälpa eleverna att utveckla sin praxis på ett säkert och korrekt sätt. Det finns en del mysore klasser i Sverige men de flesta är vanliga klasser där instruktörer sällan har möjlighet eller tid att leda en mysore klass.

Ashtanga betonar även bandhas, vilket är muskelkontraktioner och energilåsningar som hjälper till att styra och rikta energin genom kroppen. Det inkluderar även drishti, som är en specifik blickriktning som hjälper till att förbättra koncentrationen och djupet i positionerna.

Denna yogaform kräver uthållighet och disciplin, men å andra sidan så kan regelbunden praxis av Ashtanga bidra till att öka kroppsstyrka, uthållighet och flexibilitet, förbättra andningskapacitet, främja mentalt fokus och närvaro, samt skapa en känsla av inre balans och lugn. Så med andra ord, finns det en anledning till varför den tillsammans med Hatha är en av de mest populära yogastilarna idag.

Läs mer om Ashtanga Yoga

Iyengar Yoga

En viktig aspekt av Iyengar yoga är att hålla positionerna under en längre tid för att ge utrymme för medvetenhet och djupgående utforskning av kroppen och sinnet. Detta hjälper till att bygga styrka, flexibilitet och uthållighet samtidigt som man främjar kroppsmedvetenhet och närvaro.

B.K.S Iyengar Foto: علي كيوان Licens: Wikimedia Commons
B.K.S Iyengar Foto: علي كيوان Licens: Wikimedia Commons

Detta är en precisionsbaserad form som grundades av B.K.S. Iyengar. Det är en detaljerad och metodisk praxis som fokuserar på exakt kroppslig justering och användning av rekvisita för att uppnå korrekta positioner och optimal kroppsbalans.

Genom att använda olika hjälpmedel som block, remmar, bolster och stolar kan utövare få stöd och hjälp att uppnå korrekt allignment och sträckning.

Precis som i andra former av yoga betonas andningskontroll (pranayama) även i Iyengar yoga. Det används för att fördjupa och stabilisera yogapositionerna samt för att lugna sinnet och öka medvetenheten. En unik aspekt av Iyengar är betoningen på lärarutbildning och certifiering. För att bli en Iyengar yoga instruktör krävs en omfattande utbildning och examination för att säkerställa att instruktören har en djup förståelse för yogans principer och tekniker.

Restorativ yoga

Restorativ yoga är en mjuk, långsam yogaform som fokuserar på avslappning och stressavlastning. I en restorativ klass använder eleverna rekvisita, som filtar och bolster, för att stödja kroppen i passiva poser. För dig som vill minska stress och ångest, förbättra din sömn och odla en känsla av lugn, är detta en av form för dig.

Det fokuserar på att släppa spänningar och främja djup avkoppling genom att använda stöd och hjälpmedel för att underlätta kroppens positioner. Som i flera andra yogastilar, används även här olika rekvisita som bolster, kuddar, filtar och block för att skapa stöd och komfort i de olika positionerna. Genom att använda dessa hjälpmedel kan man slappna av i musklerna och låta kroppen sjunka in i positionerna utan ansträngning eller strävan.

Positionerna hålls under en längre tid, vanligtvis mellan 5 och 20 minuter, vilket ger kroppen tillräckligt med tid att slappna av och öppna upp. Under tiden får man chansen att fokusera på sin andning och släppa spänningar och stress.

Det är en en utmärkt komplement till andra mer fysiskt utmanande former av yoga eller träningsformer. Det är viktigt att vara närvarande och lyssna till kroppens signaler under praktiken för att undvika översträckning eller obehag.

Kundaliniyoga

Kundaliniyoga en en av yogastilar som anses vara en andlig form av yoga. Den fokuserar på uppvaknandet av Kundalini-energin som ligger vilande vid ryggradens bas. I en Kundalini klass utövar eleverna en kombination av fysiska ställningar, andningstekniker och meditation, med målet att låsa upp denna energi och uppnå ett högre medvetandetillstånd.

Kundalini yoga är en kraftfull och spirituell form av yoga som fokuserar på att väcka och balansera kroppens energi genom att aktivera kundalini-energin som anses ligga vilande vid basen av ryggraden. Kundalini är en metaforisk term som beskriver den potentiella livsenergin inom oss.

Kundalini kombinerar fysiska övningar (asanas), andningsövningar (pranayama), meditation, mantra chanting och djup avslappning. Det är en holistisk praxis som strävar efter att harmonisera kropp, sinne och själ.

En typisk Kundalini klass innehåller en specifik sekvens av övningar och tekniker som är utformade för att påverka kroppens energiflöde. Klassen kan inkludera dynamiska rörelser, statiska positioner, dansliknande rörelser, rytmisk andning, sång av specifika ljud eller mantra och perioder av djup avslappning.

Kundalini är känt för att vara en intensiv och transforemerande upplevelse. Det sägs kunna frigöra blockeringar, balansera energicentra (chakran) och öka medvetenheten och intuitionen. Det kan också bidra till att minska stress, öka vitaliteten, stärka immunsystemet och förbättra mentalt fokus.

Det finns en stark betoning på att använda andningen som ett verktyg för att styra och balansera energin i kroppen. Specifika andningstekniker används för att påverka nervsystemet och skapa en djupare medvetenhet om det inre självet.

Bikram Yoga

Bikram yoga, även känd som hot yoga, är en yogaform som utövas i ett uppvärmt rum. I en Bikram klass rör sig eleverna genom en bestämd sekvens av 26 ställningar och håller varje pose under en bestämd tid. Bikram yoga är utmärkt för dem som vill förbättra sin flexibilitet och avgifta kroppen.

Varje Bikram klass varar vanligtvis i 90 minuter och utförs i ett rum uppvärmt till cirka 40 grader Celsius med en hög luftfuktighet. Syftet med den uppvärmda miljön är att öka flexibiliteten och underlätta djupare stretchning av musklerna, samtidigt som svettningen bidrar till detoxifikation av kroppen.

Bikram har en fast sekvens av asanas som alltid utförs i samma ordning. Varje position är utformad för att påverka olika delar av kroppen, såsom muskler, ligament, inre organ och nervsystemet. Sekvensen är utformad för att skapa balans och styrka i hela kroppen.

Under en Bikram yogaklass leder en certifierad instruktör genom varje position och ger detaljerade instruktioner för att hjälpa deltagarna att utföra dem på rätt sätt. Klassen fokuserar på att utmana kroppen genom att hålla varje position under en längre tid och fokusera på andningen för att främja närvaro och medvetenhet.

Bikram grundades av Bikram Choudhury på 1970-talet. De är värt att notera att Bikram Choudhury och Bikram har varit föremål för kontroverser och rättsliga tvister under de senaste åren relaterat till påstådda beteenden och anklagelser om sexuella övergrepp. Detta har lett till att många studios och lärare har distanserat sig från Bikram märket och valt att erbjuda liknande former av hot yoga utan koppling till Bikram Choudhury.

Läs mer om Bikram Yoga

Jivamukti Yoga

Jivamukti yoga är en av moderna yogastilar som innehåller element från vinyasa, ashtanga och Iyengar yoga, samt andliga läror och sång. I en Jivamuktiklass utövar eleverna en dynamisk sekvens av ställningar samtidigt som de lär sig om de filosofiska och andliga aspekterna av yoga.

Det är med andra ord en dynamisk och holistisk yogaform som kombinerar fysiska övningar, andningstekniker, meditation, sång och filosofi. Den grundades av Sharon Gannon och David Life på 1980-talet och har sedan dess vuxit till en internationell rörelse.

Den lägger vikt vid en helhetssyn på yoga och syftar till att integrera de fysiska, mentala, emotionella och spirituella aspekterna av människan. Praktiken kombinerar fysisk ansträngning med meditation och etiska principer för att främja välbefinnande och medvetenhet.

En viktig del är att föra yogaprinciperna utanför yogamattan och tillämpa dem i vardagen. Det innefattar att leva etiskt, visa medkänsla för alla levande varelser och arbeta för att uppnå andlig frihet.

Typiska klasser inom Jivamukti inkluderar en kombination av fysiska asanas, pranayama (andningsövningar), mantra (upprepningsord), meditation och studier av yogafilosofi. Musik spelar också en betydande roll i klasserna, och sånger kan användas för att förhöja den andliga och meditativa upplevelsen.

Jivamukti strävar efter att vara inkluderande och välkomnande för alla, oavsett ålder, kön, fysisk förmåga eller bakgrund. Det är en intensiv och energifylld praxis som utmanar både kropp och sinne, samtidigt som den främjar inre frid och medvetenhet.

Yin yoga

Detta är en av de mer lugnare yogastilar och meditativ form som fokuserar på att sträcka och stärka bindväven och de djupa musklerna i kroppen. Den skiljer sig från mer dynamiska och aktiva former genom att positionerna hålls under en längre tid, vanligtvis mellan 3-5 minuter eller längre.

Man strävar efter att släppa spänningar och öppna upp kroppen genom att slappna av i musklerna och låta tyngdkraften och andningen göra jobbet. Positionerna utförs oftast sittande eller liggande, och stöd som bolster, kuddar eller block kan användas för att stödja och underlätta avslappning i positionerna.

Yin yoga påverkar inte bara de fysiska aspekterna av kroppen utan även energisystemet, enligt den traditionella kinesiska medicinen. Genom att stimulera kroppens meridianer kan den bidra till att balansera kroppens energiflöde.

Genom att regelbundet utöva denna klass kan man uppnå fördelar som ökad flexibilitet, förbättrad rörlighet och cirkulation, minskad stress och ångest, samt ökad medvetenhet och inre lugn Det kan vara särskilt fördelaktigt för personer som har en mer stillasittande livsstil, lider av stelhet eller obalans i kroppen eller behöver en motvikt till en hektisk och stressig vardag.

Läs mer om Yin Yoga

Artiklar

Artiklar om yoga

Rulla till toppen