Kan yoga hjälpa vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

Kan yoga hjälpa vid posttraumatisk stressyndrom? Foto: Maxym Kaharlytskyi Licens: Unsplash

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en form av trauma- och stressrelaterade symtom som oftast kommer i nära anslutning till en upplevd eller bevittnad traumatisk händelser som olycka, våldsbrott eller krigsupplevelser. De som lider av PTSD kan uppleva flashbacks, mardrömmar, överdriven ångest och undvikande beteenden.

Yoga har under de senaste åren blivit alltmer erkänd som en kompletterande och hjälpande metod för återhämtning. I Sverige används traumaanpassad yoga inom bland annat rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse (SIS), Region Väst, Tiangruppen Humanas HVB-hem samt organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling.

Under 2021 startade Högskolan Väst ett större forskningsprojekt vars syfte är att utvärdera vilken påverkan behandling med traumaanpassad yoga har på tvångsvårdade inom rättspsykiatrin. Studien avslutades under 2022 men är ännu inte sammanställd.

Förekomst av PTSD i världen

Förekomsten av PTSD i Sverige enligt en studie från 2005, var 5,6 % (7,4 % för kvinnor, 3,6 % för män). I USA var siffran närmare 8 procent, Etiopien 16 och Kambodja närmare 30%. Även i dessa länder var förekomsten av PTSD procentuellt större hos kvinnor än män. Våldtäkter och sexuella övergrepp verkar vara en av de vanligaste orsakerna även i fredstid där risken för PTSD uppgår till 70% efter en våldtäkt.

Vid krig och katastrofer riskerar uppemot 60% att drabbas av PTSD och vid naturkatastrofer mellan 20 och 50%. Det finns dock ett stort mörkertal då det är svårt att fånga upp alla drabbade efter stora naturkatastrofer och krig. Många tenderar att inte söka hjälp för sina symptom.

Behandling av PTSD

Det finns än så länge väldigt få läkemedel som har bevisad effekt för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Godkända riktlinjer har i första hand hänvisat patienter till psykoterapi som förstahandsbehandling. Trots olika terapier förblir PTSD ofta en kronisk sjukdom. Även om forskningen inom psykadeliska behandlingsmetoder har visat en hel del positiva effekter finns det mycket kvar att utforska även inom detta område.

Yoga som komplementär behandlingsmetod

En central aspekt av yoga som har visat sig ha en rad positiva hälsoeffekter är dess fokus på andning och medveten närvaro. Genom djup andning och mindfulness-praxis kan yoga minska den kroniska stress som ofta är förknippad med PTSD.

Stressreduktion

Genom att lära sig att vara närvarande i nuet och låta tankarna komma och gå utan att fastna i dem, kan individer med PTSD uppleva en minskning av ångestnivåer och en ökad förmåga att hantera stressiga situationer.

Frigöring av spänningar

Yogaövningar och rörelser kan bidra till att frigöra fysiska spänningar som kan vara förknippade med PTSD. Traumatiska upplevelser kan få kroppen att spänna sig och lagra stress och smärta. Genom yogapraxis kan spänningar i muskler och leder lindras, vilket kan leda till ökad rörlighet och en känsla av fysisk lättnad.

Traumaanpassad yoga

Det har kommit flera kurser inom något som kallas för traumaanpassad yoga eller traumacentrerad yoga. Den är utformad för att ta hänsyn till människor som har upplevt trauma, inklusive PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) eller andra traumarelaterade upplevelser.

Denna yogastil fokuserar på att skapa en trygg och stödjande miljö för deltagarna, där de kan utforska yogans fördelar utan att utlösa eller förvärra sina traumaminnen. Klasserna är oftast baserade på traumaforskning samt evidensbaserad yogaterapi för att fungera som ett komplement till övriga terapier inom vården.

I vissa yogaformer, som yoga nidra och restorative yoga, kan personer med PTSD bearbeta sina trauman genom att medvetet observera sina reaktioner och känslor utan att döma dem. Detta kan hjälpa dem att gradvis integrera och förstå sina upplevelser på ett nytt sätt.

Sömnförbättring

Sömnlöshet och mardrömmar är vanliga symtom på PTSD. Yoga kan hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten genom att minska stress och ångest, vilket ger en lugnare sinnesstämning och förbättrad sömn.

Yoga kan vara ett värdefullt komplement till traditionell behandling för personer som lider av PTSD. Genom att främja stressreduktion, kroppslig medvetenhet, hantering av trauma och förbättra  sömnkvalité, kan yoga erbjuda en naturlig väg till återhämtning och balans för de som kämpar med PTSD.

Den är inte en ersättning för professionell medicinsk vård, utan bör användas som en kompletterande terapiform under överinseende av kvalificerade instruktörer.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Senaste artiklar

Utvald video

Rulla till toppen