Vem var Sri T Krishnamacharya?

Sri T Krishnamacharya

Sri Tirumalai Krishnamacharya, eller ”den moderna yogans fader” som han oftast kallas, var en av de mest inflytelserika yogalärarna på 1900-talet. Det vore ingen överdrift att påstå att dagens yoga hade inte nått den popularitet och spridning utan T. Krishnamacharya.

Krishnamacharya föddes den 18 november 1888 i Mysore i den södra delen av Indien och växte upp i en traditionell indisk familj, där yoga och vedisk litteratur var en del av hans vardag. Omgiven av en atmosfär av andlighet och yogapraktik kom Krishnamacharya att ägna stor del av sin ungdom åt yogapraktik.

Enligt Krishnamacharyas biografi som han skrev mot slutet av sitt liv, började hans resa in i yogans värld redan vid fem års ålder. Hans far, en hängiven yogi började lära den unga pojken Patanjalis yoga sutror. Fadern dog innan Krishnamacharya hann fylla 13 år, men hans resa mot yogan hade precis börjat och växte sig med tiden ännu starkare.

Intresse för yogisk filosofi, sanskrit och vedisk litteratur väcktes och ökade när han började förstå att det var en praktisk och holistisk väg till självförverkligande och inre lugn.

Visionen om hans förfader Nathamuni och Yogarahasya

Familjen härstammade från Nathamuni, en respektull yogi från 800-talet så det kom naturligt för hans far att föra över traditioner vidare den sin son. Redan vid 16 års ålder vallfärdade han sedan till Nathamunis helgedom i Alvar Tirunagari, där han enligt ett utsago mötte sin legendariske förfader under en vision.

Han har många gånger under sin livstid berättat om historien om sin resa till Alvar Tirunagari, där han såg en äldre man vid templets port som visade honom vägen till en närliggande mangolund. Den 16-årige unga mannen gick till lunden, där han kort efter kollapsade utmattad av resan.

När han piggnade till såg han tre yogisar som satt framför honom, mannen i mitten var hans förfader Nathamuni. Den unga mannen knäböjde framför sin förfader och bad om instruktioner. Nathamuni sjöng därefter verser från Yogarahasya (Yogans essens) i timmar som Krishnamacharya memorerade och transkriberade.

Krischnamacharya´s utbildning

Under sin ungdom sökte han utbildning och träning hos olika yogalärare och vedaexperter för att fördjupa sin förståelse för yoga och andra vediska discipliner. Han genomgick rigorös träning och fördjupade sig i både teori och praktik. Han studerade en mängd olika klassiska indiska discipliner och tog examen i filologi, logik, teologi och musik.

En viktig vändpunkt i hans liv kom genom mötet med sin framtida lärare, Rama Mohan Brahmachari, som lärde honom den hemliga yogapraktiken ”Yoga Rahasya”. Det var denna tid som han fördjupade sig i yogatekniker och filosofi. Brahmachari lärde honom många aspekter av yoga, inklusive andningsövningar, asanas (positioner) och meditationstekniker.

Sri Ramamohana Brahmachari, var en annan lärare som lämnade spår hos Krishnamacharya. Det var nämligen under sin tid med Brahmachari som han fick en djupare förståelse för yogafilosofi och metafysik. Med hans stöd och vägledning och en djup och ihärdig yogapraktik kom Krishnamacharya att fördjupa sin förståelse av yoga alla delar av yoga, inte enbart asanas.

Det är värt att notera att han även lärde sig från andra yogamästare och filosofer under sin livstid och integrerade deras undervisning i sin egen praktik. Han insåg potentialen i att anpassa yogapraktiken för individens behov och livsstil och blev något av en pionjär inom området.

Från Indien till Hollywood

Det gamla patriarkala arvet och det faktum att det var män som utövade yoga, var Krishnamacharya inte angelägen om att lära ut yoga till kvinnor. Han tyckte om att presentera yoga för män med olika bakgrunder, för brittiska soldater, muslimska maharajas, indier, rika som fattiga men inte kvinnor. Han anpassade sitt sätt föra att respektera varje individs fysiska förutsättningar och religiösa övertygelser men hans inställning till kvinnor var minst sagt konservativ.

Det kom dock att ändras när det numera mycket kända Indra Devi (född Zhenia
Labunskaia, i Lettland före Sovjettiden) kom in i bilden. Hon var en vän till kungafamiljen i Mysore
och efter att ha sett en av Krishnamacharyas demonstrationer bad hon honom att undervisa henne.

Hans skola berättade han, varken accepterade utlänningar eller kvinnor. Det kom dock inte att stoppa Devi som till slut lyckades övertala Maharajan att övertala sin framtida yogalärare för att undervisa henne. Krisnamacharya började motvilligt ge hennes lektioner, strikta kostråd och ett mycket svårt schema. Detta lyckades inte bryta hennes beslutsamhet utan kom så småningom att bli både en vän och en exemplarisk
elev.

Efter ett år av en mycket prövande lärlingstid instruerade Krishnamacharya Devi att bli yogalärare. Hon spenderade dagar med att anteckna ned hans lektioner om yogainstruktioner, kost och pranayama. Så småningom skrev Devi den första bästsäljande boken om hatha yoga, Forever Young, Forever Healthy.

Hon grundade den första yogaskolan i Shanghai i Kina, där Madame Chiang Kai-Shek blev hennes elev. Hon lyckades även övertyga sovjetiska ledare om att yoga inte var en religion och på så sätt öppna en dörr för yoga. där denna hade varit olaglig. Under slutet av 40-talet flyttade Devi till Hollywood och blev känd som ”yogans första dam” . Kända skådespelerskor vid den tiden som Marilyn Monroe, Elizabeth Arden, Greta Garbo och Gloria Swanson blev hennes elever.

Pattabhi Jois in front of KPJAYI in Mysore, India 2006
Pattabhi Jois in front of KPJAYI in Mysore, India 2006 Foto: Magnolia Zuniga Licens: Wikimedia Commons

Krishnamacharya hade en betydande påverkan på många kända yogalärare, inklusive B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois och Indra Devi, som också spelade en viktig roll i att popularisera och sprida yoga över hela världen.

Sri Tirumalai Krishnamacharya lämnade efter sig en djupgående och varaktig arv inom yogavärlden. Hans inflytande kan ses i de olika yogastilar och metoder som praktiseras över hela världen idag. Han förkroppsligade yogans kärnvärden och visade vägen för hur yoga kan anpassas och integreras i det moderna livet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Senaste artiklar

Utvald video

Rulla till toppen